Længerevarende botilbud kan være en god behandlingsmulighed for psykisk lidende. Længerevarende botilbud kan inkludere både behandling og hjælp med praktiske opgaver.

Er du psykisk lidende, eller kender du nogen, som er det? I så fald, så kan du eventuelt overveje mulighederne for længerevarende botilbud. Længerevarende botilbud kan fås efter en henvisning fra den kommunale sagsbehandler med ophold i forskellige slags boliger.

Hvad er et længerevarende botilbud?
Et botilbud kan opdeles i to forskellige slags: Korte og længerevarende tilbud. Korte botilbud er her for en afgrænset periode, hvor man på forhånd regner med, at ophold og behandling kun skal vare en vis periode.

Omvendt er det med længerevarende boligtilbud, som har en mere usikker tidshorisont. Længerevarende boligtilbud er ikke permanente botilbud, men tilbud hvor det kan være sværere at sætte en fast slutdato på behandlingen og opholdet.

Længerevarende boligtilbud er især beregnet på psykisk lidende med svære psykiske lidelser.

Hvordan kan man få et længerevarende botilbud?
Psykisk lidende kan få et længerevarende botilbud efter en henvisning fra deres kommunale sagsbehandler. Sagsbehandleren vil i denne forbindelse evaluere dine behov for at se, om du er berettiget til et botilbud eller ej.

Hvis dine psykiske lidelser ikke er af en alvorlig nok karakter, så vil du som udgangspunkt ikke få et botilbud. Hvorvidt du er berettiget til et botilbud vil her afhænge af, om du har grundlæggende problemer med at få din hverdag til at hænge sammen. Hvis du er psykisk lidende, men stadigvæk kan fungere på arbejdet og derhjemme, så vil du ikke være berettiget til et botilbud.

Hvilke boliger foregår et botilbud i?
Et botilbud kan foregå i mange forskellige slags boliger. Således kan du blive visiteret til et botilbud både i en single-bolig, såvel som i et bocenter eller et bofællesskab. Hvilken bolig du får afhænger af dine behov og dine ønsker og er noget, som du kan diskutere med din sagsbehandler.

Ophold, behandling og praktiske opgaver
Ved et botilbud kan du blive tilbudt mange forskellige ting, afhængig af hvad dine behov er. Først og fremmest vil du med et botilbud jo få tilbudt et sted at opholde dig. Derudover vil et botilbud typisk også indeholde en eller anden form for behandling for din psykiske lidelse.

Endelig har du også mulighed for at få hjælp med diverse praktiske opgaver af en hjemmehjælper.

Hvor kan jeg få mere information om botilbud?
Hvis du ønsker mere information omkring botilbud, så bør du først og fremmest gå til din lokale socialforvaltning. Her vil du kunne finde information om de relevante botilbud i din kommune. Derudover kan socialforvaltningen muligvis også give rådgivning omkring botilbud i din region såvel som i resten af landet.

I tillæg til socialforvaltningen, så kan du også spørge din privatpraktiserende læge til råds, i tillæg til din psykiater eller psykolog, hvis du modtager denne form for behandling. Endelig kan du også søge efter mere information online eller gå ind på www.granhøjen.dk.

Flere artikler af kira

Tags:, , , ,