Har du også problemer med at finde gode webshops?

Der er kommet en side på nettet, som samler webshops indenfor bl.a. tøj, sko, smykker, accessories, rejser, elektronik, bøger og meget andet. Alle webshops bliver gennemgået og derefter bliver de vurderet på en skala fra 1 - 5. Desuden bliver der lavet en kort og præcis beskrivelse af hver webshop. Det bliver derfor nemmere og hurtigere for forbrugeren at finde de bedste og billigste steder at handle på nettet.

Billig shopping er blevet oprettet af en fyr fra københavn, som synes at der manglede en side der hjælper forbrugeren med at finde gode og billige steder at handle online.

Hjælp til at siden bliver endnu bedre!

Hvis du indsender en kort beskrivelse samt en vurdering, af den webshop som du har handlet hos, vil Billig shopping opdatere det på siden. Derved er du også med til at hjælpe andre, når de skal shoppe på nettet. Jo flere der kender til siden, bruger den og laver vurderinger, jo bedre bliver den for os alle sammen.

Del gerne siden på Facebook, Twitter og lign.

Som sagt bliver siden endnu bedre, jo flere der bruger den. Derfor vil det være fantastisk hvis den bliver delt via de sociale medier såsom Facebook, Twitter, Google+ og lignende.

Billigshopping.dk

Besøg Billig shopping.