Sådan laver du en god business case

Hvad er en business case? I projektstyringsslang er en business case et dokument, der beskriver de økonomiske konsekvenser af investeringen - altså projektet. Hvis man fx skal implementere et nyt it- eller forretningssystem, hvor meget kan det så forventes at virksomheden sparer ved det? Er det overhovedet rentabelt? Business casen indgår som en del af…

Projektstyring med ETC - estimate to complete

Når projektlederen skal sikre projektets fremdrift og generelt sørge for at nå vigtige deadlines, er overblik og hånd i hanke med projektets delopgaver en helt essentiel opgave. For at have det optimale overblik over projektets fremdrift, er det vigtigt at projektdeltagerne og projektlederen arbejder sammen om, hvilke opgaver der er igang, og hvilke der skal…

Projektstyring med 7 forskellige projektledere

Der er nogle grundlæggende træk i de fleste projektledere, som karakteriserer udfaldet af de projekter, som bliver afleveret. De succesfulde projektledere er typisk: Gode til at sætte retningen. Projektledere med denne egenskab sørger for at deres teammedlemmer bliver i stand til at samarbejde bedre, afleverer vigtige resultater hurtigere og endda på en mere kosteffektiv måde…

Hvilket time-sag system skal I vælge?

Time-sag er et koncept for, hvordan man registrerer tid på kunder og/eller sager, især i konsulent- og rådgivningsbranchen. Ofte er der tale om en helt simpel model til at registrere tid på. Eksempelvis kan en revisor have en kunde, som bestiller bogføringsarbejde og alt arbejde bliver herefter registreret på kunden og dennes “sag” - mens…

Ressourcestyring der vil noget

Ressourcestyring i danske virksomheder er ved at blive en cirkuskunst på linje med elefanttræning og hundeopvisning. At få alle ender til at mødes, så alle får noget ud af det, og virksomhedens bundlinje samtidig lukrerer på det, er noget som kan give den mest gråhårede dame endnu flere grå hår - med flere nye, der…

Projektstyring og Belbins 9 projektroller

Meredith Belbin fra Cambridge University er blevet internationalt anerkendt for sine ni teamroller i projekter, som opsummerer ni arketyper i projektarbejdet. De ni arketyper kan benyttes af enkeltindivider, der ønsker at udvikle sig selv for sin egen skyld eller i et team. Det kan derudover bruges til at bestemme de bedste grupper i projektet. Hver…

Ressourcestyring med tidsregistrering

I stort set alle danske virksomheder, er lønomkostningen en stor og stærk post i budgettet, og derfor gælder det om at få mest ud af den tid vi har. Tid er den primære kilde til indtjening i dag, og medarbejdernes tidsregistrering er med til at skabe det korrekte faktureringsgrundlag i mange sammenhænge. Begrebet tidsregistrering favner…

Nem projektstyring med den rigtige software

Spar tid på projektstyringen For mange projektledere er en stor del af projektstyringen bundet til administration - i stedet for ledelsen af projekter. Informationer om tidsforbrug, budgetter og projektplaner skal hentes fra flere kilder - ofte Excel-ark. Software, der kan samle alle projektdata på ét sted giver projektlederen frihed til at bruge sine kompetencer på…

Projektstyring og Excel

Hvis I overvejer at investere i projektstyring online, eller om I skal beholde Excel, er der mange overvejelser at gøre. Ikke kun fordi Excel i dag synes at være et vidunderværktøj, som kan ALT. Eller - tilsyneladende alt. For der er både fordele og ulemper ved at bruge det gratis analyseværktøj, som Microsoft stiller til…