Sådan reducerer du faren for faldulykker

En lang række risikofaktorer har givet unødvendige plusser i antallet af fald på arbejdsplader og i hjemmet, når man kigger på de årlige statistikker, og en stor del af dem kan undgås ved at investere i skridsikre gulve.
Netop i statistikken rager fladulykker alt for højt op. Ifølge Arbejdstilsynet udgør fald fuld en sjettedel af alle de ulykker på arbejdspladsen, som anmeldes, og fald på gulv udgør den største procentdel af disse.
Arbejdstilsynet opfører på sin hjemmese otte risikofakorer, der er blandt hovedårsagerne til fald:
• at der ikke er ryddeligt, fx at der ligger kabler og værktøj på gulvet
• at der er for lidt plads til fri fær dsel, fx i overfyldte lagerrum
• at gangarealer ikke er afmærkede, fx på lagre
• at gulvbelægningen er hullet eller ujævn, fx på grund af slid
• at der er væske eller fedt på gulvet, fx i storkøkkener, restaurationer og på værksteder
• at man bruger forkert fodtøj, der ikke passer til arbejdets art eller personen
• at der er kommet sne eller mudder med fodtøjet ind i arbejdsrummene
• at der er dårlig belysning på færdselsveje
En række af disse risokofaktorer er unikke for arbejdspladser, mens nogle også kan findes i hjemmet.
Det drejer sig blandt andet om hullet eller ujævn gulvbelægning, væske eller fedt på gulvet og sne eller mudder der gør gulvoverfladen glat som var den smurt ind i sæbe.
Begge steder er der grund til at være på vagt. Fald topper nemlig listen over ulykker i hjemmet. Ifølge tal fra Statens Institut for Folkesundhed indsamlet fra en femårsperioden 2001 til 2005 kan de t ses, at fire ud af 10 personskader i og omkring boligen skyldes faldulykker.
Det er specielt børn og ældre, som er i fare for at falde. Landets skadestuer rapportede i 2005, at der var 27,6 faldskader for hver 1.000 børn, mens der kun var 9,7 faldskader per 1.000 personer i alderen 14 til 64 år. For personer over 64 lå tallet på 31,1 faldskader per 1.000.
Det findes en række gode løsninger på, hvordan man kan undgå en lang række faldskaber.
”Gulvbelægningen bør have en høj skridfasthed, hvis der er risiko for at spilde væske og fedt. Skridfasthed vil sige, at belægningen giver stor friktion i forhold til skosålerne. Der er ikke standarder for belægningers skridfasthed, men der findes gulvbelægninger, som både har en høj skridfasthed og er rengøringsvenlige,” skriver Arbejdstilsynet på sin hjemmeside.
Med andre ord kan en investering i skridsikre gulve eller måtter være lige præcis det, der skal til for at formindse ri sikoen for fald i hjemmet og på arbejdspladsen.

Hvis du vil vide mere, så klik ind på Arbejdstilsynets hjemmeside her: http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger-mv/arbejdsstedets-indretning/a-1-6-faldrisiko-pa-gulv.aspx

Stort udvalg i komplette faldsikrings løsninger hos Safework A/S