Tilstandsrapport på huset

Hvornår er det normalt at få lavet en tilstandsrapport på sit hus? I bund og grund er en tilstandsrapport en statusrapport på en bygning. Og det er en bygning, ikke bare en lejlighed, eller en etage. En tilstandsrapport vil altid være på en bygning som helhed, da der er forhold som spiller ind på alle der bor i bygningen, og det er ikke noget man kan vurdere ud fra at kigge på en enkelt lejlighed f.eks. Elementer som tag, isolering, rørføring, kælder mv. er noget der spiller ind, selv om det ikke er hverken en synlig eller væsentlig del af en lejlighed. Af samme grund laver man meget sjældent en tilstandsrapport på et boligkompleks, da det er meget omkostningstungt. Derimod bliver tilstandsrapporter hyppigt brugt på rækkehuse, samt villa’er mm., hvor boligen er overskuelig at lave en fuldstændig tilstandsrapport på. Tilstandsrapporten er et helbredstjek på boligen, og gennemgår væsentlige dele af boligen / bygningen, med henblik på at gøre opmærksom på ting som ikke normalt ville være at forvente af en bolig af den type og den alder. Det vil f.eks. være problemer med fundamentet, dårlige rør-installationer, blokerede brandveje, dårlig eller manglende isolering, tagkonstruktioner der er lavet forkert, skimmelsvamp, kuldebroer, fugtansamlinger eller noget der kunne foranledige det. Med andre ord er der rigtig mange punkter, og en tilstandsrapport er rigtig god at have i hånden, og som køber bør du altid følge den op med køberrådgivning fra en bygningssagkyndig for at blive helt sikker på hvad det har af betydninger for boligen, og hvad det kan føre med sig af udgifter.