Derfor skal du investere i elektriske hegn!

Flere og flere danske gårdejere oplever, at et eller flere af deres dyr løber væk på grund af manglende indhegning. Man kan derfor stille sig selv det spørgsmål, hvorfor disse gårdejere i så fald ikke vælger at sætte elektriske hegn op rundt om dyrenes udeareal, og det er lige præcis det, denne artikel vil handle om.

Elektriske hegn er ene og alene lavet til det formål at sørge for, at dyrene ikke pludselig løber væk. En hest kan eksempelvis være mange penge værd, og en ko der skal sælges kan ligeledes have en stor værdi, hvorfor mange penge går tabt, hvis dyret løber væk fra ejeren, hvorfor de elektriske hegn altså er produceret.

Hvorfor er det så ikke alle, der vælger at benytte sig af de elektriske hegn? Efter min overbevisning skyldes det, at nogle mennesker mener, at det er dyrplageri, men efter min overbevisning er det rettere end måde at holde styr på dyrene og lære dem, at der er visse grænser, der skal overholdes. Får dyret stød én gang, er det stensikkert, at det aldrig vil prøve at bryde indhegningen igen.

Derudover er der en så lille mængde strøm i et elektrisk hegn, at det ikke på nogen måde kan skade dyret. Det kan måske gøre lidt ondt lige i det øjeblik, det rammer hegnet, men mere skade sker der ikke.

Derudover tror jeg også, at det skyldes, at nogle mener, at elektriske hegn er for dyre, men det forstår jeg dog ikke, da man efter min mening skal se det som en investering. Det koster langt mere at miste en værdifuld hest end at sætte indhegning op, så det giver efter min bedste overbevisning ikke mening.