Hvad er forskellen på HIV og AIDS

Man hører ofte begreberne HIV og AIDS brugt i flæng om den samme tilstand. Men hvorfor findes der egentlig to begreber? Hvad er HIV, og hvad er AIDS? Kan man have HIV uden at have AIDS – og kan man have AIDS uden at have HIV?

Den korte forklaring

HIV er et virus, som inficerer den ramtes blod, hvor det formerer sig og gør alvorlig skade. AIDS er den sygdom, man får, når skaden af HIV er stor nok.

Hvad er HIV?

HIV er en forkortelse, som betyder Human immundefekt virus – altså et virus, som gør det menneskelige immunsystem defekt. Viruset stammer fra aber i Afrika, men har bredt sig til mennesker – første gang formentlig for mere end 100 år siden. Man blev særligt opmærksom på HIV i 1980’erne, og al væsentlig forskning i HIV og bekæmpelsen af den er derfor nyere end dette.
HIV smitter fra ét menneske til et andet gennem ubeskyttet sex, gennem blod eller fra HIV-smittet mor til hendes foster eller ammende barn.
Et virus er levende celler, som ikke har deres eget stofskifte. Derfor angriber de andre levede celler og udnytter deres stofskifte. Dette nedbryder de ramte celler. HIV rammer især en bestemt gruppe af menneskets hvide blodlegemer, hvilket er alvorligt, fordi disse celler er en del af kroppens forsvar mod infektioner og sygdomme.

Kroppen danner antistof mod HIV. Antistoffet hæmmer HIV, men udsletter det ikke. I en HIV-test undersøger man, om der er antistof til stede. Hvis det er tilfældet er man HIV-positiv, og hvis man ikke bliver behandlet, vil man udvikle AIDS.

Hvad er AIDS?

Når HIV har nedbrudt en del af de hvide blodlegemer, er kroppens imunsystem så svækket, at andre sygdomme får letter ved at få fat. Denne tilstand kaldes AIDS, som er en forkortelse for Acquired Immuno Deficiency Syndrome – Erhvervet immundefetsyndrom. AIDS er altså ikke en sygdom i sig selv, men en tilstand, som tillader andre sygdomme, som kroppen normalt selv kan bekæmpe, at få magt.

Det giver symptomer som træthed, vægttab, infektioner, feber, diarre og visse kræftformer, som skyldes andre virusinfektioner. En AIDS-ramt kan dø af en lungebetændelse, som en raks ville kunne bekæmpe uden brug af penicillin.

HIV og AIDS

Kort sagt: HIV er et virus, som fører til tilstanden AIDS. AIDS kan behandles med HIV-bekæmpende midler. Man kan undgå HIV ved ikke at dyrke ubeskyttet sex og ved ikke at få andres blod ind i blodbanerne.

Du kan læse mere om forkortelsen for AIDS her - Acquired Immuno Deficiency Syndrome.