Idag har de fleste butikker en plads på nettet med deres webshop - men ikke alle marketings kanaler er udnyttet. Hvor vigtigt er det at kunne tale direkte til en kunde når man ønsker at sælge en vare ? De fleste vil nok sige at det rent faktisk er temmeligt essensielt og alle der står [...]