Webshops bliver mere og mere populære. Der er mange penge at tjene, hvis man ejer en webshop, som man har markedsført godt, så den får en masse besøgende og en masse kunder. Markedsføring er en afgørende faktor for, om en webshop kommer til at tjene penge eller ej, men det er bestemt ikke den eneste. [...]

Hvis du går med drømmen om at blive selvstændig, og samtidig har flair for godt købmandsskab, så kunne det meget vel tænkes at en webshop var svaret for dig. Indtil for nylig, ihvertfald relativt set, så var handler noget som foregik ansigt til ansigt med mulighed for at stille spørgsmål, lugte til, røre ved, veje [...]