Sådan laver du en god business case

Hvad er en business case? I projektstyringsslang er en business case et dokument, der beskriver de økonomiske konsekvenser af investeringen - altså projektet. Hvis man fx skal implementere et nyt it- eller forretningssystem, hvor meget kan det så forventes at virksomheden sparer ved det? Er det overhovedet rentabelt? Business casen indgår som en del af…

Projektstyring med ETC - estimate to complete

Når projektlederen skal sikre projektets fremdrift og generelt sørge for at nå vigtige deadlines, er overblik og hånd i hanke med projektets delopgaver en helt essentiel opgave. For at have det optimale overblik over projektets fremdrift, er det vigtigt at projektdeltagerne og projektlederen arbejder sammen om, hvilke opgaver der er igang, og hvilke der skal…

Projektstyring med 7 forskellige projektledere

Der er nogle grundlæggende træk i de fleste projektledere, som karakteriserer udfaldet af de projekter, som bliver afleveret. De succesfulde projektledere er typisk: Gode til at sætte retningen. Projektledere med denne egenskab sørger for at deres teammedlemmer bliver i stand til at samarbejde bedre, afleverer vigtige resultater hurtigere og endda på en mere kosteffektiv måde…

Projektstyring og Belbins 9 projektroller

Meredith Belbin fra Cambridge University er blevet internationalt anerkendt for sine ni teamroller i projekter, som opsummerer ni arketyper i projektarbejdet. De ni arketyper kan benyttes af enkeltindivider, der ønsker at udvikle sig selv for sin egen skyld eller i et team. Det kan derudover bruges til at bestemme de bedste grupper i projektet. Hver…

Nem projektstyring med den rigtige software

Spar tid på projektstyringen For mange projektledere er en stor del af projektstyringen bundet til administration - i stedet for ledelsen af projekter. Informationer om tidsforbrug, budgetter og projektplaner skal hentes fra flere kilder - ofte Excel-ark. Software, der kan samle alle projektdata på ét sted giver projektlederen frihed til at bruge sine kompetencer på…