Der er rigtig mange penge at sparer, når du handler online. Det gælder bare om, at kigge de rigtige steder, være tålmodig og sidst men ikke mindst følge nedenstående 3 standard råd. Så er du sikker på, at besparelserne kommer i mindre eller større grad. Tilmeld dig til nyhedsbreve Dette første og meget simple guldkorn, [...]

Webshops bliver mere og mere populære. Der er mange penge at tjene, hvis man ejer en webshop, som man har markedsført godt, så den får en masse besøgende og en masse kunder. Markedsføring er en afgørende faktor for, om en webshop kommer til at tjene penge eller ej, men det er bestemt ikke den eneste. [...]

Hvis du går med drømmen om at blive selvstændig, og samtidig har flair for godt købmandsskab, så kunne det meget vel tænkes at en webshop var svaret for dig. Indtil for nylig, ihvertfald relativt set, så var handler noget som foregik ansigt til ansigt med mulighed for at stille spørgsmål, lugte til, røre ved, veje [...]

Jeg er ikke nogen særlig dygtig backend udvikler, men derimod har jeg en kæmpe passion for frontend udvikling og web design, så kan det godt være et mindre helvede at skulle opsætte en webshop, men hvis du har erfaring med content management systemet WordPress, så er det faktisk slet ikke så svært som du går [...]

Du er sikkert stødt på navnet mange gange - men har måske ikke fået en forklaring på hvad Magento præcist er? - det vil jeg prøve at give dig en forståelse for i dette indlæg. Et effektivt webshopsystem Magento er et professionelt webshopsystem, som gør det muligt at sælge sine varer på internettet. Det kunne eksempelvis være [...]